Видео

Суровина ивермектин

1% ивермектин инжекция

80% премикс на тиамулин хидроген фумарат

Представяне на компанията

Фирмено видео

Инжекционна производствена линия

Линия за производство на премикс

Лекарства за домашни птици