Орален разтвор

  • банер1
  • bnaner2
  • банер3
  • Банер 4
  • Банер 5
Голямо предприятие за ветеринарни лекарства, сертифицирано по GMP, с научноизследователска и развойна дейност, производство и продажба на ветеринарни API, препарати, предварително смесени фуражи и фуражни добавки.